Information

Bildportfolio är ett svenskt program, programmerat i Sverige tillägnat den svenska bildundervisningen.

Vi arbetar i enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter.

Att samla elevens alla färdiga bildalster kan vara en utmaning: skulpturer, digitala filmer och bilder, gemensamma och ämnesövergripande projekt är svåra att få ner i en fysisk mapp.
Det är eleven själv som tar ansvar för sin dokumentation i Bildportfolio. Att ladda upp bilder och text är de äldre eleverna vana vid från sociala medier, de yngre lär sig snabbt. Texten de skriver om sin process kommer att utvecklas och fördjupas ju mer de tränar på att formulera sig om bild. På så sätt får både lärare och elever en gedigen dokumentation alla elevens arbeten i bilden. En dokumentation som sparas och finns kvar under hela elevens skolgång. När det är dags för eleven att byta skola är det enkelt att flytta med Bildportfolio. Ju tidigare eleverna börjar träna på att redovisa och värdera sitt arbete desto lättare är det när de kommer till högstadiet.

Bildportfolio är framtaget efter önskemål från alla de skolor som använder Slöjdportfolio. Systemen är väl sammanlänkade och gör att det blir enkelt för eleverna att skapa struktur och se sitt lärande över tid.

På söksidan kan du söka bland allt som eleverna har valt att visa fram, det finns redan 7000 bildalster i alla tänkbara material presenterade. Nya funktioner tillkommer i samarbete med elever och lärare som använder Bildportfolio.

Läs mer på www.slojd.nu/bildportfolio.

Nöjda lärare skriver:

Tack för er insats! Supernöjd användare!
Johannes

Vi är jättenöjda med portfolion som vi använt i många år!
Leena

Ansvarig producent

Inger Möller Degerfält
inger@slojd.nu

Textila Idéateljén - Slojd AB
Rudeboksvägen 405
226 55 Lund

046 - 12 88 90

Välkommen med frågor och synpunkter!

Anslut skola Ny elev

Dokument Ladda ner acrobat reader

Mer information om Bildportfolio samt hantering av personuppgifter, i PDF-format.

Manual Information för lärare Information för elever Information för föräldrar

Länka till Bildportfolio

Information och exempel på hur du kan länka till portfolion från din egen webbsajt, blogg mm

Cookies & lagring

Läs mer om användning av cookies och lagring

Felanmälan

Om du hittar något som inte verkar fungera så vill vi gärna veta det bums, så vi kan fixa det snabbt.

kontakt@slojd.nu mats@slojd.nu inger@slojd.nu

0.004 2