Beställningsformulär för Slöjdportfolio och Bildportfolio

Läs mer om portfolion

NY beställningssida hittar du här på slöjd.nu

Terminsavgiften är 495 kr per ämne.

En skola som har både Slöjd- och Bildportfolio får rabatterad terminsavgift.
Båda kommer på samma faktura med specificerad kostnad per ämne.

Har du frågor eller vill få en demo av nya Slöjd- och Bildportfolio så hör av dig till kontakt@slojd.nu

Välj Portfolio

Du kan skapa användarkonton för lärare och personal som ska ha tillgång till portfolion
på nästa sida i beställningen, och även senare inuti portfolion.LeveransadressFakturaadress


Kommun
Meddelande / Kommentar

Om du har något du vill meddela oss så kan du göra det här.

Godkänn villkor

Regler och villkor för Slöjd/Bildportfolio

  • Abonnemang på Slöjd/Bildportfolio gäller som licens för en skola.
  • Genom att acceptera detta ges samtycke till registrering av namn och nödvändiga kontaktupplysningar. All personlig data som lämnas hanteras med säkerhet och kommer inte lämnas ut till tredje man.
  • Slöjd.nu kommer endast att använda de personuppgifter du anger för att administrera ditt abonnemang samt eventuellt för att i framtiden nå dig med information/marknadsföring med slöjd.nu som avsändare.
  • Läs mer om Integritet och GDPR här
  • Vid övriga frågor kan du kontakta vår support: kontakt@slojd.nu

På nästa sida kommer du att kunna lägga in lärare och personal som ska ha tillgång till portfolion.


Fyll först i

Utskriftsversion
0.005 2